Wie wij zijn

Een tekening van 7 kinderen, waaronder een kind in een rolstoel en een ander kind met een been in het gips.

De Vereniging van Docenten Kinderneuro-revalidatie

De Vereniging Docenten Kinderneurorevalidatie (VDKNR) is een formele vereniging zonder winstoogmerk. Gelden worden gebruikt voor het ontwikkelen van scholing en onderwijsmateriaal; voor deskundigheidsbevordering van het docententeam en voor het opleiden van nieuwe docenten. De VDKNR is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, KvK-nummer 68608365.

Maak kennis met het docententeam

Het interdisciplinaire docententeam van (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten is gespecialiseerd in het geven van interprofessioneel onderwijs over het kind met centraal neurologische aandoeningen, in het bijzonder Cerebrale Parese (CP). Naast hun docentschap werken zij allen met kinderen en jongeren met CP binnen de revalidatiesetting. Tevens zijn enkelen actief in het wetenschappelijk onderzoek bij deze doelgroep en de kinderrevalidatie.

De docenten stellen zich voor

Drs. Ruud Wong Chung

Bestuurslid voorzitter - Docent VDKNR - kinderfysiotherapeut

Kinderfysiotherapeut bij Merem specialistische revalidatie, Almere

Gezondheidszorgonderwijskundige & onderzoeker

Dr. Karen van Hulst

Bestuurslid secretaris - Docent VDKNR - logopedist

Logopedist bij Amalia kinderziekenhuis, afdeling kinderrevalidatie van het Radboudumc, Nijmegen

Onderzoeker & klinisch epidemioloog

Ingrid van den Tillaar

Bestuurslid penningmeester - Docent VDKNR - ergotherapeut

Ergotherapeut & handtherapeut bij Sint Maartenskliniek, Nijmegen

Sandra de Groot

Docent VDKNR - logopedist

Logopedist bij Amalia kinderziekenhuis, afdeling kinderrevalidatie van het Radboudumc, Nijmegen

Lisette de Hoop

Docent VDKNR - ergotherapeut

Ergotherapeut bij Klimmendaal, Arnhem

Yannick Kerstens MSc.

Docent in opleiding VDKNR - kinderfysiotherapeut

Kinderfysiotherapeut bij Revant medisch specialistische revalidatie, Goes

Karen Koomen

Docent in opleiding VDKNR - logopedist

Logopedist bij Libra Revalidatie & Audiologie, Tilburg & Son en Breugel

Drs. Florentine Schepers

Docent VDKNR - logopedist

Logopedist, Physician assistant (i.o.) bij Revalidatie Friesland

Klinisch epidemioloog

Jan Wielders

Docent VDKNR - ergotherapeut

Ergotherapeut & handtherapeut bij Sint Maartenskliniek, Nijmegen

Hoe de VDKNR is ontstaan en waar we naar toe gaan.

De cursus kinderneurorevalidatie/CP van de Vereniging van Docenten KinderNeuroRevalidatie (VDKNR) kent een lange bestaansgeschiedenis in Nederland. De cursus werd begin jaren 70 van de vorige eeuw voor het eerst gegeven als Neurodevelopmental Treatment (NDT) / Bobath – kindercursus, een praktijkgerichte en interdisciplinaire cursus gericht op onderzoek en behandeling van kinderen met CP. Destijds waren de cursussen direct verbonden aan verschillende revalidatiecentra zoals RC de Trappenberg in Huizen, RC Lindensteyn in Beetsterzwaag, de St. Maartenskliniek in Nijmegen, RC Groot Klimmendaal in Arnhem en RC Hoensbroek in het zuiden van Limburg.

Vanaf 2005 werd de cursus ondergebracht bij het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi). Op basis van voortschrijdende inzichten en de evidence-based richtlijn spastische cerebrale parese werd het onderwijscurriculum volledig vernieuwd. Ook werd de naam NDT verlaten en gekozen voor de naam Kinderneurorevalidatie/CP (KNR/CP). Het gedachtengoed van het 24-uurs principe, de kracht van het interprofessioneel behandelen en opleiden, en het praktijkgerichte karakter van de cursus is wel altijd behouden gebleven.
In 2017 werd de VDKNR opgericht als zelfstandige vereniging. Sindsdien worden de onderwijsactiviteiten verzorgd in samenwerking met de Radboudumc Health Academy (RHA).

De vereniging verzorgt onderwijs voor (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en in voorkomende situaties aan (revalidatie)artsen en andere gezondheidszorg professionals, die werken met kinderen en jongvolwassenen met Cerebrale Parese (CP).  De onderwijsactiviteiten worden vormgegeven in een leerlijn Kinderneurorevalidatie.

Verenigingsdocumenten

Jaarrekening 2022

Jaarverslag 2022

Jaarplan 2023-2024