Missie en visie

Favicon VDKNR

Onze missie en visie

In de ogen van de Vereniging Docenten Kinderneurorevalidatie (VDKNR) is elk kind uniek. Kinderen met een centraal neurologische aandoening (CNA), in het bijzonder Cerebrale Parese (CP), volgen de eigen ontwikkeling en hebben eigen mogelijkheden en uitdagingen die veranderen in de tijd. Ouders en familie spelen hierbij een essentiële rol.

Elk kind heeft recht op optimale ontplooiing en kwaliteit van leven, en op een volwaardige plaats in de samenleving. Gezondheidszorgprofessionals die met deze kinderen en hun ouders werken, moeten vanuit hun eigen professionele achtergrond kunnen intunen op het kind en zijn/haar ouders. Zij moeten in staat zijn hun benadering en behandeling af te stemmen op de mogelijkheden, wensen en verwachtingen van kind en ouders van dat moment, met daarbij ook het toekomstperspectief in gedachten. Het multifactoriële karakter van de aandoening en de complexiteit van de problematiek vragen om een interprofessionele benadering en professie-overstijgende samenwerking. 

Onze missie is om door middel van onze diverse onderwijsactiviteiten, kennis en vaardigheden op het gebied van kinderneurorevalidatie over te dragen om zo te zorgen voor verbinden, delen en bevorderen van interprofessionele zorg. Wij beogen daarmee bij te dragen aan het optimaliseren van de zorg voor deze groep kinderen en hun ouders waardoor zij zich optimaal kunnen ontplooien binnen de samenleving. 

Onze doelstellingen

 • Praktijkgericht en interprofessioneel
  Ons modulaire onderwijs is praktijkgericht en interprofessioneel, volgens de nieuwste onderwijsinzichten. Het onderwijs is gemaakt voor (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en andere zorgverleners die werkzaam zijn in de kinderrevalidatie (derde, tweede en/of eerste lijn) en werken met kinderen met centraal neurologische aandoeningen of (zeer) ernstige meervoudige beperkingen.
 • Kind-, taak- en omgevingsgeoriënteerd
  Onze analyse richt zich op kind-, taak- en omgevingsfactoren. Hypothetisch-deductief klinisch redeneren, probleemoplossend en geïndividualiseerde interventies vormen de basis van de leerlijn KNR/CP.
 • Continu in ontwikkeling
  Ons onderwijs ontwikkelt zich doorlopend en wordt aangepast op de laatste ontwikkelingen vanuit de praktijk en uit de literatuur (“evidence based practice/EBP”) op het gebied van gezondheidzorg en onderwijs.

Activiteiten van de VDKNR

 • Ontwikkelen van onderwijs door VDKNR docenten.
 • Delen van kennis en vaardigheden door middel van geaccrediteerde modules, masterclasses en studiedagen of -ochtenden
 • Samenwerken met instellingen, organisaties en netwerken die onderwijs organiseren voor (para)medici, de belangen van kinderen en hun ouders behartigen, dan wel gezondheidszorg professionals vertegenwoordigen.
 • Internationale ontwikkelingen volgen tijdens congressen en als VDKNR ons gedachtengoed uitdragen
Een tekening van 7 kinderen, waaronder een kind in een rolstoel en een ander kind met een been in het gips.