Selecteer een pagina
Vereniging Docenten Kinderneurorevalidatie: Doelstellingen

Doelstellingen VDKNR

 • Het overdragen van actuele wetenschappelijke inzichten en vaardigheden in onderzoek en behandeling van kinderen/jongeren met beperkingen t.g.v. centraal neurologische aandoeningen (in het bijzonder Cerebrale Parese) aan paramedici, medici en andere betrokkenen, teneinde een bijdrage te leveren aan een optimale behandeling en begeleiding van kinderen met deze aandoening en hun ouders.
 • Het waarborgen van de kwaliteit van het betreffende onderwijs
 • Het fungeren als eigenaar van de door de leden ingebrachte en ontwikkelde kennis.
 • Het ontwikkelen en waarborgen van de kwaliteit en scholing van de KNR docenten
 • Het implementeren van nationale en internationale ontwikkelingen ten aanzien van kinderen met CP en het zoeken van aansluiting bij netwerken/associaties het eenzelfde doel hebben.

Kernwaarden VDKNR:

 • Praktijk- en gezinsgericht onderwijs volgens de nieuwste onderwijsvormen aan interprofessionele groepen (para)medici die werkzaam zijn in de kinderrevalidatie, de eerste lijn of werkzaam bij kinderen met meervoudige beperkingen.
 • Analyseren, klinisch redeneren en personal based interventies liggen ten grondslag aan de leerlijn KNR/CP
 • Docenten blijven nieuwe onderwijsmodules ontwikkelen en aanbieden, met gebruik  van de nieuwste inzichten en middelen op gebied van onderwijs.

Activiteiten VDKNR:

 • Het ontwikkelen van onderwijs eenheden door KNR docenten
 • Het verspreiden van kennis en vaardigheden omtrent de preventie, diagnosiek, behandeling en begeleiding van kinderen met CP of andere centraal neurologische aandoeningen en hun ouders/verzorgers middels geaccrediteerde modules, masterclassen of capita selecta.
 • Het samenwerken met een instelling die onderwijs organiseert voor medici en paramedici.